MCAD

Là nhà cung cấp giải pháp CAD/CAM hàng đầu được biết đến như phần mềm CREO (trước đây là ProE) cũng như PLM (Windchill), giải pháp của PTC giúp thiết kế những sản phẩm đột phá.

Internet of things

Internet of Things (hay gọi tắt là IoT) được định nghĩa là một hệ thống bao gồm các phần tử vật lý kết nối với nhau thông qua mạng liên kết để thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

CAE

Là một trong mười công ty phần mềm đầu tiên trên thế giới, MSC Software cung cấp giải pháp CAE tốt nhất thế giới như NASTRAN, ADAMS, MARC, PATRAN cho ngành Hàng Không, Vũ trụ, Xe hơi, Vũ khí, Thiết kế tàu, cũng như Điện tử.

PLM

PTC Windchill 11 giới thiệu đầu tiên như là các giải pháp PLM® Kết nối thông minh. Tận dụng khả năng vô song của Internet tiên tiến, PTC Windchill 11 giới thiệu chức năng đột phá PLM mới cho phép bạn để cung cấp dữ liệu sản phẩm nhiều hơn cho nhiều bên liên quan vòng đời sản phẩm hơn bao giờ hết.

Thiết bị

Hệ thống thhiết bị phụ trợ cho ngành sản xuất nhựa, thực phẩm danh tiếng của tập đoàn ACS (USA), và Piab (Thụy Điển)

Tư vấn & Đào tạo

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm công tác trong ngành ở Nhật và Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp những chương trình đào tạo hiệu quả nhất nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Tư vấn quản trị


Giá: liên hệ

 


Lập Chiến lược kinh doanh thông thường gồm hai phần. 

1. Xác định các mục tiêu chiến lược.

2. Lên kế hoạch thực thi các mục tiêu chiến lược. 

Các mục tiêu chiến lược là các báo cáo đơn giản về những gì mà doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện.

 - Có thể là một phát biểu được xác định như: “Chúng tôi sẽ là nhà cung cấp giá thành tốt nhất!”.

- Có thể nêu rõ các phân khúc thị trường mà doanh nghiệp sẽ đạt đến, chẳng hạn như: “Chúng tôi sẽ là nhà cung cấp được yêu thích tại Vietnam!”.

- Có thể xác định các sản phẩm được kết hợp như: “Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm chính của chúng tôi mà bạn quan tâm cũng như các sản phẩm mà được bạn đặc biệt lựa chọn!”.

- Có có thể là cách giải quyết các kế hoạch đưa đến sự phát triển cho doanh nghiệp như: “Chúng tôi sẽ phát triển bằng cách tạo ra mối quan hệ với các đối tác!” hoặc “Chúng tôi sẽ phát triển thông qua các nỗ lực quảng bá sản phẩm một cách tích cực!” hoặc “Chúng tôi sẽ phát triển bằng cách mở rộng các sản phẩm cung cấp thành một tổ chức quản lý dịch vụ!”.

Trước khi bắt đầu tiến trình, các giả định là điều quan trọng. Tuy nhiên, có các giả định có thể là kẻ thù của kế hoạch chiến lược. Nó có thể ở dưới dạng “chúng ta phải… chúng ta cần… điều luôn luôn đúng phải là… x được gắn liền với y… chúng ta có thể tăng trưởng bởi…

Giai đoạn 1:

Xây dựng bắt đầu bằng việc phân tích tình hình hiện tại.

Có 4 phần chính để phân tích và có thể được thực hiện theo thứ tự bất kỳ:

A. Phân tích tác nhân của môi trường bên ngoài (STEP model)

Đây là việc tìm kiếm các xu thế lớn đang ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp như sự phát triển của công nghệ thông tin hoặc cấu trúc dân số. Một danh sách kiểm tra tiện dụng của các xu hướng kinh tế, công nghệ, xã hội, văn hóa, nhân khẩu học, chính trị và sinh thái. Bằng việc phân tích này, các tình huống có thể được đưa ra một cách phù hợp và có thể dễ dàng được giải quyết.

B. Phân tích ngành công nghiệp (Five Forces)

Ở đây, chúng ta nhìn vào cấu trúc của ngành công nghiệp, tỷ lệ tăng trưởng của nó, sức mạnh của các nhà cung cấp và khách hàng, mối đe dọa của đối thủ mới và các lĩnh vực của các mối quan hệ với các bên liên quan.

C. Phân tích mức độ cạnh tranh (Strategic Group Map, BCG Model)

Phải xác định và tìm hiểu về tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn. Sự hiểu biết về các đối thủ sẽ đem lại sự cạnh tranh và lợi thế hơn cho doanh nghiệp của bạn. Lợi thế cạnh tranh là việc có các tài liệu khai thác của đối thủ bằng các mục tiêu chiến lược của bạn.

D. Phân tích tình hình nội bộ doanh nghiệp (SWOT model)

Phân tích các ưu điểm cũng như khuyết điểm của doanh nghiệp. Xem xét các vấn đề liên quan đến niềm tin như sứ mệnh, giá trị, tầm nhìn cũng như các chiến lược đang hiện hành.

 

Dựa trên những phân tích trên, một danh sách các mục tiêu chiến lược tiềm năng được hoàn thành. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo. Mục tiêu từng được đánh giá và có khả năng thực hiện cao nhất được lựa chọn.

Giai đoạn 2:

Lập kế hoạch thực hiện bao gồm xác định một hệ thống đo lường, một hệ thống kiểm soát, xác định các chiến lược chức năng để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược và thiết kế cơ cấu tổ chức.

A. Xác định một hệ thống đo lường.

Bắt đầu từ mục tiêu chiến lược, xác định các biện pháp tài chính cần phải được giám sát. Những biện pháp tài chính sẽ dẫn đến các giải pháp làm hài lòng khách hàng, từ đó quy trình về việc xử lý các giải pháp sẽ được đề ra. Cuối cùng, sự phát triển nhân viên và các biện pháp tổ chức nghiên cứu được xác định.

B. Xác định một hệ thống quản lý.

1) Đúc kết lại các vấn đề liên kết đến niềm tin như sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị nếu những vấn đề này không còn hỗ trợ các mục tiêu chiến lược.

2) Thiết lập mục tiêu về các giải pháp pháp tài chính, sự hài lòng của khách hàng, quy trình cốt lõi, và tổ chức học tập và tăng trưởng.

3) Xác định ranh giới mà doanh nghiệp sẽ không vi phạm. Đây có thể bao gồm sản phẩm, khách hàng, đạo đức, và thành viên.

4) Xác định các bất ổn và yêu cầu có sự giám sát chặt chẽ.

C. Xác định chức năng của các chiến lược

Phải đề ra các chức năng chiến lược có thể ứng dụng. Ví dụ như:

1) Tiếp thị, quảng cáo: địa điểm, giá cả, sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

2) Tài chính: Các nguồn kinh phí đến từ đâu? Làm thế nào để phân bổ nó và phải kiểm soát nó như thế nào?

3) Nguồn nhân lực: hoạch định, động viên, nhân sự và quản trị.

4) Sản xuất: quy trình, năng lực, hàng tồn kho, lực lượng lao động, chất lượng nghiên cứu và phát triển.

5) Hệ thống quản trị thông tin.

D. Thiết lập cơ cấu tổ chức

1) Vai trò của Hội đồng quản trị so với Giám đốc điều hành là gì?

2) Làm thế nào để quyết định và quyết định ở đâu?

3) Làm thế nào để phân chia doanh nghiệp dưới các cấp bậc điều hành như: theo chức năng, theo địa lý, theo sản phẩm hoặc theo một mạng lưới tổ chức?

4) Làm thế nào để kết hợp và liên kết các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp?

 
Xem thêm thông tin tại https://facebook.com/nhkvietnam

Sản phẩm khác cùng loại

(Have no data)