MCAD

Là nhà cung cấp giải pháp CAD/CAM hàng đầu được biết đến như phần mềm CREO (trước đây là ProE) cũng như PLM (Windchill), giải pháp của PTC giúp thiết kế những sản phẩm đột phá.

Internet of things

Internet of Things (hay gọi tắt là IoT) được định nghĩa là một hệ thống bao gồm các phần tử vật lý kết nối với nhau thông qua mạng liên kết để thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

CAE

Là một trong mười công ty phần mềm đầu tiên trên thế giới, MSC Software cung cấp giải pháp CAE tốt nhất thế giới như NASTRAN, ADAMS, MARC, PATRAN cho ngành Hàng Không, Vũ trụ, Xe hơi, Vũ khí, Thiết kế tàu, cũng như Điện tử.

PLM

PTC Windchill 11 giới thiệu đầu tiên như là các giải pháp PLM® Kết nối thông minh. Tận dụng khả năng vô song của Internet tiên tiến, PTC Windchill 11 giới thiệu chức năng đột phá PLM mới cho phép bạn để cung cấp dữ liệu sản phẩm nhiều hơn cho nhiều bên liên quan vòng đời sản phẩm hơn bao giờ hết.

Thiết bị

Hệ thống thhiết bị phụ trợ cho ngành sản xuất nhựa, thực phẩm danh tiếng của tập đoàn ACS (USA), và Piab (Thụy Điển)

Tư vấn & Đào tạo

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm công tác trong ngành ở Nhật và Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp những chương trình đào tạo hiệu quả nhất nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

PTC Creo Parametric

Pro/ENGINEER® Prismatic and Multi-Surface Milling

Pro/Engineer prismatic and multi-surface milling–the ultimate tool for manufacturing engineers who need to create highly complex parts and better quality products in shorter timeframes.

Pro/ENGINEER® Complete Machining

With Pro/ENGINEER Complete Machining, manufacturing engineers can work concurrently with designers to automatically incorporate design changes.

Pro/ENGINEER® Mechanism Dynamics Option

Pro/engineer mechanism Dynamics option (mDo) allows you to virtually simulate real-world forces and analyze how your product will react to them, without building costly physical prototypes. 

Pro/ENGINEER® Behavioral Modeling Extension

Wouldn’t it be great if your computer-aided design software automatically determined the best design for you? 

Creo™ Parametric

Creo Parametric helps you quickly deliver the highest quality, most accurate digital models.

Creo™ Piping and Cabling Extension

Creo Piping and Cabling Extension (PCX) is the perfect 3D solution because it supports all types of industries and styles of piping and cabling–so you can streamline and accelerate the entire design process.

Creo® Tool Design Extension

Creo Tool Design Extension (TDX) is the essential 3D CAD tool for professional designers who need to rapidly create higher quality mold inserts, casting cavities, and patterns.

Creo® Interactive Surface Design Extension

Creo Interactive Surface Design Extension (ISDx) delivers the ultimate integration of 3D design and engineering.

The Creo® Suite of NC and Tooling Solutions

With Creo manufacturing tools for CAD/CAM, you have exactly what you need to win new business opportunities and lock out the competition.

Creo® Options Modeler

Creo Options Modeler is a dedicated app for creating and validating 3D modular products.

Creo® Manikin Analysis Extension

Creo Manikin Analysis Extension enables you to visualize, simulate and communicate highly complex human-product-workplace interactions – particularly repetitive manual tasks – earlier in the design process. 

Creo® Manikin Extension

Creo Manikin Extension provides the ideal solution because it enables you to visualize, simulate, optimize and communicate these human-product interactions earlier in the design process, helping you save time and reduce product development costs.