MCAD

Là nhà cung cấp giải pháp CAD/CAM hàng đầu được biết đến như phần mềm CREO (trước đây là ProE) cũng như PLM (Windchill), giải pháp của PTC giúp thiết kế những sản phẩm đột phá.

Internet of things

Internet of Things (hay gọi tắt là IoT) được định nghĩa là một hệ thống bao gồm các phần tử vật lý kết nối với nhau thông qua mạng liên kết để thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

CAE

Là một trong mười công ty phần mềm đầu tiên trên thế giới, MSC Software cung cấp giải pháp CAE tốt nhất thế giới như NASTRAN, ADAMS, MARC, PATRAN cho ngành Hàng Không, Vũ trụ, Xe hơi, Vũ khí, Thiết kế tàu, cũng như Điện tử.

PLM

PTC Windchill 11 giới thiệu đầu tiên như là các giải pháp PLM® Kết nối thông minh. Tận dụng khả năng vô song của Internet tiên tiến, PTC Windchill 11 giới thiệu chức năng đột phá PLM mới cho phép bạn để cung cấp dữ liệu sản phẩm nhiều hơn cho nhiều bên liên quan vòng đời sản phẩm hơn bao giờ hết.

Thiết bị

Hệ thống thhiết bị phụ trợ cho ngành sản xuất nhựa, thực phẩm danh tiếng của tập đoàn ACS (USA), và Piab (Thụy Điển)

Tư vấn & Đào tạo

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm công tác trong ngành ở Nhật và Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp những chương trình đào tạo hiệu quả nhất nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

MSC Apex

MSC Apex MidSurface

MSC Apex is reinventing the process through the creation of a technology foundationwhich includes direct modeling integrated with meshing, and a new flexible approach to setting up mid-surfacing. This technology dramatically accelerates the time that it takes while reducing the skill level required to create solver ready mid-surfaced parts.
The solution is applicable to injection molded plastics, metals, and composites.

MSC Apex Structure

MSC Apex Structures is an add-on product which expands MSC Apex Modeler functionality with capabilities for linear structural analysis.
MSC Apex structures packages a user interface for scenario definition and results post-processing, as well as integrated solver methods. This solution is unique in that it combines computational parts and assemblies technology with a generative framework, which enables interactive and incremental analysis.
The integration of the user interface with solver methods gives the user a unique ability to interactively and incrementally validate that FEM models are solver ready. At the user’s demand, a series of solver checks can be run against individual parts and assemblies and the model diagnostics are reported in the Analysis Readiness panel. This Incremental Validation is a radical departure from the very time consuming traditional approach where pre/post processor and solver are separate.
In addition, with Computational Parts and Assemblies, MSC Apex Structures is a true parts-based solution, where each part behavioral representation (Stiffness, mass, and damping) can be pre-computed and stored independently. This approach is especially efficient when combined with the MSC Apex generative framework, as the solver execution will only re-compute behavioral representations for parts that have changed since the last solver execution. We call this Incremental Solving. This new solver architecture is especially efficient in the context of trade studies.

MSC Apex Modeler

MSC Apex Modeler is a CAE specific direct modeling and meshing solution that streamlines CAD clean-up, simplification and meshing workflow. The solution features sophisticated and interactive tools that are easy to use and easy to learn.